Nieuwe app Eurofins Agro berekent nutriënten

Eurofins Agro introduceert de rekentool ‘Mest is waardevol’. Met deze applicatie kunnen telers en veehouders uitrekenen hoeveel nutriënten ze op hun percelen uitrijden met organische mest.

De rekentool – mestiswaardevol.eurofins-agro.com – is een uitvloeisel van de PPS Beter Bodem Beheer. In dit traject is de waarde van mest onderzocht in termen van nutriëntenvoorziening, financiën en milieu. Belangrijke uitkomst van de PPS is dat organische mest, ten opzichte van kunstmest, een aantal aanzienlijke voordelen heeft. De rekentool maakt deze voordelen inzichtelijk.

Op dit moment kunnen veehouders en akkerbouwers met de online toepassing eenvoudig uitrekenen hoeveel nutriënten ze gemiddeld via de mest aanvoeren. Handmatige invoer van geanalyseerde partijen mest, komt binnenkort beschikbaar. De berekening wordt binnenkort uitgebreid met financiële informatie én met berekeningen over koolstofopslag en emissie van broeikasgassen.

Met deze app wil Eurofins vooral laten zien dat organische mestsoorten nuttige producten zijn die op hun waarde moeten worden beoordeeld. “Het benutten van analysecijfers van mest is daarin een eerste stap”, zegt Robin Wolf, Business Unit Manager Mest en Compost bij Eurofins Agro. “De echte waarde zit in ‘m echter in de combinatie met de karakteristieken van de bodem; als organische mest complementair is aan de bodem, groeit het gewas bijna als vanzelf. Dat is de richting die we als sector moeten inslaan.”

De rekentool Mest is waardevol is gratis beschikbaar op de site van Eurofins Agro. Voor klanten van Eurofins Agro wordt gewerkt aan een integratie met de portal Mijn Eurofins Agro, zodat analyseresultaten automatisch worden ingelezen in de rekentool.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: