Uitscheiding dierlijke mest onder stikstof- en fosfaatplafond

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met 2019 met bijna 1% toegenomen tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel, zo meldt AgriHolland op basis van cijfers van het CBS. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram, 2,8% minder dan in 2019, en bleef ruim onder het fosfaatplafond.

In 2020 nam de stikstofuitscheiding in dierlijke mest toe met ruim 4 miljoen kilogram tot 494,0 miljoen kilogram. Dat is ruim 10 miljoen kilogram onder het vastgestelde stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding daalde  met 4,3 miljoen kilogram naar 151,2 miljoen kilogram. De uitscheiding ligt daarmee ver onder het plafond van 172,9 miljoen kilogram.

De melkveesector scheidde vorig jaar 289,8 miljoen kilogram stikstof uit, 3,6% meer dan in 2019. De stikstofuitscheiding van de melkveehouderij kwam daardoor weer uit boven het productieplafond van 281,8 miljoen kilogram voor deze sector. De fosfaatproductie van de melkveesector daalde vorig jaar met 1,5 miljoen kilogram tot 74,0 miljoen kilogram. Dat is ruim onder het fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram.

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: