Aangezuurde drijfmest reduceert ammoniakemissie

De eerste resultaten van het Duitse project “GülleBest”, gefinancierd door het Duitse ministerie van landbouw, tonen aan dat aangezuurde drijfmest de ammoniakemissie tot 55 procent kan verminderen.

Wetenschapper dr. Reiner Ruser van de Universiteit van Hohenheim ontdekte dat in het kader van emissiebesparing, aanzuring bijzonder effectief is in combinatie met sleepvoetbemesting. De vrees dat deze manier van bemesting juist zou leiden tot een verhoogde uitstoot van lachgas kon niet worden bevestigd.

Met de gegevens uit het onderzoek “BestGülle” is het de bedoeling om bemestingsadviezen voor organische meststoffen te formuleren. Specifiek moeten deze toepasbaar zijn op zowel grasland als wintertarwe. Daarnaast moeten de adviezen gelden voor verschillende bodemsoorten en met verschillende locatiekenmerken.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: