Ammoniakuitstoot varkenshouderij sinds 1990 83 procent gereduceerd

De varkenshouderijsector heeft de ammoniakuitstoot in de periode tussen 1990 en 2020 met ruim 83 procent gereduceerd. Dat berekenen onderzoekers van Wageningen Universiteit. In 2020 bedroeg de ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij iets minder dan 18 miljoen kilo.

De daling tussen 1990 en 1995 kwam vooral door het emissiearm aanwenden van varkensmest. Dit is voornamelijk het gevolg van het beleid dat alle drijfmest en vaste mest op bouwland emissiearm moet worden toegediend. Tussen 1995 en 2010 werd de daling vooral veroorzaakt door het beleid van de overschakeling naar emissiearme stallen.

In de hele periode speelde ook mee dat de stikstofproductie van varkens is gedaald door een daling van het aantal dieren en een afname van de stikstofexcretie per dier. Na 2010 daalde de ammoniakemissie vooral door een toename van het aantal luchtwassers en doordat meer varkensmest werd geƫxporteerd. De daling tussen 2019 en 2020 van 0,7 miljoen kilo was een gevolg van minder dieren als gevolg van de opkoop door de saneringsregeling varkenshouderij. (AgriHolland / Wageningen University & Research)

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: