Besluit derogatie waarschijnlijk na zomerreces

Minister Henk Staghouwer heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het besluit over derogatie waarschijnlijk niet voor het zomerreces valt. Verder laat Staghouder weten dat de derogatiegesprekken met Brussel uiterst moeizaam verlopen.

In de brief die Staghouder vandaag aan de Tweede Kamer zond meldt hij: “Ik heb in deze brief aangegeven dat ik in de derogatieonderhandelingen een balans zoek tussen een inzet die haalbaar is in Brussel, maar die ook (langjarig) duidelijkheid geeft voor de sector en aansluit bij de noodzakelijke transitie van de landbouw in het kader van de gebiedsgerichte aanpak. Hierbij heb ik toegelicht dat ik inzet op drie kernvoorwaarden en dat ik de optimale ruimte zal zoeken en hierin het noodzakelijke zal doen. De drie kernvoorwaarden zijn:

  • gelet op de rechtszekerheid voor boeren is het mijn inzet om een derogatiebeschikking voor 4 jaar te verkrijgen;
  • door het inmiddels gevorderde stadium van het uitrijdseizoen, is mijn inzet om de omvang van de derogatie voor 2022 op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren;
  • ten slotte streef ik naar een derogatie zonder directe interventies vanuit de EC in gebiedsgerichte aanpak gedurende de looptijd van de beschikking.

Eerder heb ik aangegeven dat ik verwachtte in juni uitsluitsel te kunnen geven over de uitkomst van deze onderhandelingen. Helaas is de verwachting dat ik u niet voor de aanvang van het zomerreces van de Tweede Kamer verder kan informeren. Het is mijn streven de Tweede Kamer in de eerste helft van volgende week meer duidelijkheid te geven over het verloop van de gesprekken.”

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: