Minder mest op grasland in Duitsland

De Duitse deelstaten hebben ingestemd met aanpassingen in de mestwetgeving. Dat meldt AgriHolland. Onze Oosterburen zijn daartoe gedwongen om aan hoge boetes vanuit de Europese Unie te ontkomen.

Het gebied waarvoor extra maatregelen nodig zijn vanwege een te hoge concentratie nitraat neemt met circa 50 procent toe tot 2,9 miljoen hectare. Ook mag er op grasland minder mest worden uitgereden. Verder moeten de deelstaten binnen een jaar een veel gedetailleerder netwerk van meetinstallaties in gebruik nemen.

Uiterlijk vanaf 2028 gelden er uniforme regels voor alle Duitse deelstaten. De Duitse regering legde de geplande wetswijzigingen eerder voor aan de Europese Commissie en die stemde er mee in. In 2017 en 2020 waren er al grote veranderingen in de Duitse mestwetgeving, waardoor veel boeren hun landbouwmethoden moesten veranderen.

De Europese Commissie heeft sinds 2012 herhaaldelijk kritiek geuit op de Duitse implementatie van de Europese nitraatrichtlijn via de Meststoffenverordening. Dat leidde in juni 2018 tot een arrest van het Europese Hof van Justitie. De Europese Commissie had met name kritiek op de grote verschillen die er tussen deelstaten bestonden in de aanwijzing van de met nitraat of met fosfaat belaste gebieden in de deelstaten. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: