Nieuwe evaluatie Meststoffenwet in 2024

De Meststoffenwet zal in 2024 opnieuw worden geëvalueerd. Via de evaluatie kan de effectiviteit van de wet- en regelgeving uit het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn vroegtijdig in beeld wordt gebracht. Dat kan dan benut kan worden voor het te zijner tijd op te stellen achtste Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat schrijft minister Staghouwer van LNV aan de Tweede Kamer.

De Meststoffenwet bepaalt dat tenminste eenmaal in de 5 jaar een evaluatie van de wet moet plaatsvinden. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het Planbureau voor de Leefomgeving uitgebracht.

In juli 2019 heeft de minister van LNV aan de Tweede Kamer gemeld een evaluatie van de Meststoffenwet in 2022 niet functioneel te vinden in het licht van de herbezinning op het mestbeleid en de totstandkoming van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Zij kondigde daarbij aan dat de eerstvolgende vijfjaarlijkse evaluatie, die eigenlijk in 2027 uitgevoerd zou worden, naar voren zou worden gehaald. De evaluatie zal nu in 2024 worden gedaan, meldt Staghouwer. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: