Stikstofbeleid: 200 lopende rechtszaken

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) stuurde op woensdag 25 mei een overzicht naar de Tweede Kamer van de lopende juridische procedures tegen het stikstofbeleid van het Rijk en de provincies. Het gaat om bijna 200 zaken.

Veel van de zaken zijn aangespannen door milieuactiegroep Mobilisation for the Environment. Bij een groot aantal van deze zaken moet nog een zittingsdatum worden bepaald.

De lopende zaken draaien vooral om drie onderwerpen. Er lopen zaken waarbij de emissiereductie van innovatieve stalsystemen te discussie wordt gesteld. Daarnaast moeten rechters oordelen of beweiden en bemesten zonder vergunning binnen de Wet natuurbescherming is toegestaan. Verder wil de milieuorganisatie provincies dwingen handhavend op te treden tegen bedrijven die niet over een vergunning beschikken omdat ze dat binnen het Programma Aanpak Stikstof niet nodig hadden. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: