Stoppende veehouder in Gelderland mag stikstofruimte overdragen

Vanaf 9 februari 2022 mag een Gelderse veehouder die geheel of gedeeltelijk stopt 70% van de gebruikte stikstofruimte overdragen aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland passen de beleidsregels aan, waardoor deze vorm van extern salderen ook in Gelderland mogelijk is.

Gelderland is één van de laatste provincies die extern salderen met veehouderijen toestaat. Provinciale Staten (PS) wilden namelijk zekerheid dat openstellen hiervan niet zorgt voor ongecontroleerde opkoop van agrarische bedrijven, leegstand in landelijk gebied en daarmee het risico op ondermijning. De Rijksoverheid stelde een grens van 25 kilometer in waarbinnen de overgedragen stikstofruimte gebruikt mag worden. De overname van de stikstofruimte is hierdoor alleen interessant voor bedrijven binnen de straal van 25 kilometer van de verkopende partij. Hiermee zijn de zorgen voor ongecontroleerde opkoop weggenomen en stemden Provinciale Staten in. De zorg om leegstand is opgelost doordat Gedeputeerde Staten een sloopverplichting instelt.

Vergunning nodig

Nieuwe activiteiten mogen niet voor meer stikstof in de natuur zorgen, daarom is er een vergunning nodig voor nieuwe activiteiten die voor stikstofdepositie zorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aanleg van een woonwijk of van een weg, het aanpassen van een stal of aan het uitbreiden van een productielocatie van een fabriek. Soms is dit binnen een project op te lossen door te verduurzamen of duurzaam te bouwen, intern salderen dus.

Natuur mag er niet op achteruit gaan

Extra stikstofruimte (extern salderen) kan een oplossing zijn als verduurzamen (intern salderen) binnen een project of op de locatie zelf niet mogelijk is. Bij extern salderen wordt uitgegaan van de daadwerkelijk gebruikte stikstofruimte in de vergunning. De latente ruimte, oftewel de stikstofruimte die dus wel vergund is maar niet in gebruik is, telt niet mee bij extern salderen. Per saldo mag de natuur er nooit op achteruit gaan en de stikstofneerslag mag niet verder toenemen.

Vinger aan de pols

De provincie houdt in de gaten wat de effecten van het openstellen van extern salderen zijn. Indien er landelijke wijzigingen komen, worden gepaste maatregelen getroffen en vindt er overleg plaats met Provinciale Staten. (Gelderland.nl)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: