Themamiddag over preciezer bemesten

Een goede opbrengst en ruwvoerkwaliteit is belangrijker dan ooit. Tegelijk neemt het belang van effectief bemesten sterk toe. Minerale meststoffen zijn duur, bemestingsnormen zijn gelimiteerd en verliezen moeten omlaag. Tijdens de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) draait het in 2022 om de kunst van preciezer bemesten.

Wat is er nog te behalen met een preciezere bemesting door te sturen op de juiste plaats, juiste tijd, juiste dosering en juiste meststoffen? De Adviesbasis Bemesting geeft hiervoor concrete adviezen. Tegelijk zijn er nieuwe ontwikkeling rondom precies bemesten. Op de jaarlijkse themamiddag van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) gaan we hier dieper op in.

De themamiddag wordt digitaal gehouden op 10 februari. Aanmelden kan via Verantwoorde Veehouderij.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: