Stimulans voor groen gas uit mest

Met de uitwerking van bijmengverplichting van groen gas wordt een extra stimulans gerealiseerd. Dat meldt AgriHolland. In een brief gaat minister Jetten in op CO2-sturing in de keten. CO2-sturing zorgt ervoor dat het economisch perspectief voor de exploitatie van een monomestvergister  aanzienlijk verbetert omdat de techniek zorg voor een relatief grote verlaging van de emissie van broeikasgassen.

Recentelijk heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet is gevraagd te komen met een concrete strategie voor de uitrol van monomestvergisting.  Met de keuze voor CO2-sturing binnen de bijmengverplichting zorgt het kabinet voor gerichte ondersteuning van monomestvergisting, aldus Jetten.

Daarnaast werkt het kabinet samen met met het Platform Groen Gas, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan een handreiking voor de versnelling van vergunningverlening voor kleinschalige monomestvergisters. De beleidsmaatregelen die uitgewerkt worden binnen het Programma Groen Gas geven de opschaling van groen gas een gerichte impuls. Het kabinet zal de Tweede Kamer aan het einde van dit jaar nader informeren over de stand van zaken van dit programma.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: