Afname van gebruiksruimte dierlijke mest

De afbouw van de derogatie en invoering van bufferstroken zorgen op korte termijn voor afname van de gebruiksruimte van dierlijke mest. Aan de andere kant wordt op korte termijn nog geen vermindering van de mestproductie verwacht als gevolg van afname van de veestapel. Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) heeft in opdracht van POV een impactanalyse gemaakt van de ontwikkelingen op de Nederlandse mestmarkt.

De balans van de Nederlandse mestmarkt is op basis van fosfaat de komende jaren negatief. Dit betekent dat er naar verwachting meer fosfaat geƫxporteerd wordt, dan op basis van het fosfaatoverschot nodig is. Er is dus gebruiksruimte over.

Door de invoering van 3 meter brede bufferstroken langs waterlopen, daalt de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest met 16 mln. kg stikstof. Door de afbouw van de derogatie neemt de gebruiksruimte van stikstof uit dierlijke mest met nog eens 8 (2023) tot 55 (2026) mln. kg stikstof af. De balans voor stikstof uit dierlijke mest is in 2023 en 2024 jaren nog negatief (gebruiksruimte over), maar lijkt op de daaropvolgende jaren (2025 en 2026) boven nul uit te komen (gebruiksruimte tekort). POV is met verschillende stakeholders, sectoren en LNV in gesprek om de gevolgen van dit verlies in plaatsingsruimte op te vangen en mogelijkheden in kaart te brengen. (POV / LLTB)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: