Ammoniakemissie kan verder omlaag

Met nieuwe technieken en zelfs met de huidige apparatuur kan de sector de uitstoot van ammoniak verder omlaag brengen. De belangrijkste boodschap op de demodag van ‘Bemest op z’n Best’ in Dronten. Zo claimen Vogelsang met SyreN en GEA met de N2 Applied-plasmabehandeling forse reducties. Fabrikant Slootsmid boekt al mooie resultaten met het vloeibaar afdichten van de mestsleuf. Cumela deed verslag.

Het innovatieprogramma ‘Bemest op z’n Best’ is gericht op het halveren van de ammoniakemissie in de landbouw. Er zijn sinds de start in 2021 in totaal 52 ideeën ingediend, waarvan er 8 zijn geselecteerd als kansrijk. Tijdens de demodag op Aeres Farms in Dronten werden 3 oplossingen getoond. Ook gingen onderzoekers in op het uitrijden van mest met de huidige machines.

Via bewust verschillend afgestelde machines werd getoond wat in de praktijk mis kan gaan, zoals te ondiepe geulen, versmering aan het gras, mest die niet netjes in de gleuf wordt gelegd, een onregelmatige werkdiepte en overlap. Ook was er een duidelijk verschil in werkresultaat te zien tussen sleufkouterbemesters en de zodemester. De projectgroep stelt dat veel loonwerkers niet de juiste apparatuur en juiste afstellingen in gebruik hebben en wil dat gaan monitoren.

Fabrikant Slootsmid toonde een oplossing waarbij de sleuven bij het bemesten met vloeistof worden afgedekt. Daarvoor monteerde het bedrijf op de zodenbemester na de mestmondjes een vloeistofdoseerunit. De fabrikant heeft proeven gedaan met diverse vloeistoffen en geeft aan dat 40% vermindering in ammoniakemissie mogelijk is in vergelijking tot het normaal met de zodenbemester mest uitrijden.

Fabrikant Vogelsang toonde een sleepvoetbemester die werkt met het SyreN-systeem. Bij dit systeem wordt er zuur geïnjecteerd voor de verdeler om zo de mest tijdens het uitrijden aan te zuren. Een meter vlak na de injectie monitort de pH, zodat de machinist kan bijsturen. Er wordt gewerkt met zwavelzuur. De machine voegt op onverdunde drijfmest in de regel circa 1,8 liter zuur per kuub mest toe. De pH-waarde bedroeg tijdens het uitrijden 6.

Vogelsang stelt dat de ammoniakemissie met 70% verlaagd kan worden door het aanzuren. Volgens de projectgroep werkt aanzuren als de pH 5 tot maximaal 5,5 bedraagt. Bij hogere pH-waarden is het effect veel kleiner. In eerder onderzoek werd een verlaging van de emissie met 24% vastgesteld. Vanuit ‘Bemest op z’n best’ wordt het effect van aanzuren opnieuw onderzocht.

GEA gaf uitleg over de plasmabehandeling van drijfmest met de ProManure E2950. Het gaat hier om een container waarin de mest wordt behandeld. Via een plasmabehandeling wordt de mest met stikstof verrijkt door de stikstof rechtstreeks uit de lucht te halen en die te binden met plasmagas. Bijkomend effect is dat de mest tijdens het proces verzuurt. Volgens GEA geeft dit in opslag en tijdens het uitrijden 95% minder emissie van ammoniak.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: