Belgische landbouworganisaties willen snelle uitvoering mestactieplan

De Vlaamse landbouworganisaties Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Groene Kring, Jong ABS en BioForum willen dat de Vlaamse regering vaart maakt met de correcte uitvoering van het sectorakkoord over het zevende Mestactieplan. Dat meldt AgriHolland.

Acht maanden geleden bereikten de landbouw- en milieuorganisaties een akkoord over een reeks van maatregelen die de waterkwaliteit in Vlaanderen verder moeten verbeteren. In het mestactieplan wordt bepaald hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden al dan niet strengere maatregelen gelden. Het doel ervan is een betere kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Vlaanderen.

Maandenlang werd er in Vlaanderen intensief en constructief overlegd over het zevende Mestactieplan. Er werd gewerkt in een open dialoog en draagvlak bij alle partijen. Er werd zelfs recent nog afgesproken om extra maatregelen te nemen als na twee jaar het gewenste resultaat niet wordt bereikt.

De landbouworganisaties vragen zich af waarom het zo lang duurt voordat de Vlaamse regering het sectorakkoord overneemt en uitvoert. De Europese Commissie heeft de regering al gewaarschuwd met een ‘met redenen omkleed advies’. De Vlaamse  regering moet daar voor 28 november een reactie op geven.

Het bereikte sectorakkoord voor een zevende Mestactieplan betekent een volgens de betrokken organisaties een trendbreuk met de voorgaande mestactieplannen. Bovendien is het ook klimaatrobuuster ten opzichte van de voorgaande. Het  akkoord is volgens hen de snelste weg om resultaat te boeken. Ook de Europese Commissie erkent de dringende noodzaak tot het zetten van stappen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: