Mesttank voor toevoeging van ammoniumsulfaat

Met een speciaal voor hem gebouwde mesttank kan loonbedrijf Stubbeman uit het Duitse Diepholz stikstofrijk ammoniumsulfaat uit biogasinstallaties toevoegen aan drijfmest of digestaat.

Wie oppervlakkig kijkt, ziet een drieassige mesttank van de Duitse fabrikant Garant Kotte. Maar onderhuids wijkt de drieasser die loonwerker Uwe Stubbeman uit Diepholz (tussen Osnabrück en Bremen) heeft laten bouwen, behoorlijk af van een standaard 30 kuubs mesttank. De tank is namelijk in twee delen opgesplitst. In het voorste deel is ruimte voor 26,5 kuub drijfmest of digestaat. In het achterste gedeelte is ruimte gecreëerd voor 3,5 kuub ammoniumsulfaat, een product uit biogasinstallaties van zijn klanten.

Voorheen voegde de loonwerker het ammoniumsulfaat bij de drijfmest vanuit een IBC-container en reed het vervolgens als één product uit. Maar bij percelen op grote afstand van de vulplek trad dan al snel ontmenging op. Daardoor kregen de eerste meters van de tank veel meer stikstof dan de laatste meters. Het soortelijk gewicht van ammoniumsulfaat is met 1,25 kg per liter namelijk nogal hoog.

Het sterk corrosieve ammoniumsulfaat tast kwetsbare onderdelen van de tank gemakkelijk aan. Om die reden is de binnenzijde van de stalen additieventank dubbel gecoat. Bovendien reinigt de loonwerker het tankgedeelte telkens grondig na gebruik. De additieventank heeft een eigen pompput en een eigen hydraulisch aangedreven pomp. Voor het doseren is bovendien een aparte roestvrijstalen Vogelsang-verdringerpomp op de drieasser gemonteerd. Alle aanpassingen bij elkaar hebben de mesttank circa 30.000 euro duurder gemaakt.

De loonwerker vult de additieventank meestal direct bij de biogasinstallatie. Met 3,5 kuub ammoniumsulfaat kan hij ongeveer een halve dag vooruit. Hij let er goed op dat hij niet meer tankt dan hij die dag ook uitrijdt. Terugpompen in de opslagtank is niet mogelijk. Omdat het stikstofgehalte van de ammoniumsulfaat niet constant is, schakelt de loonwerker daarvoor een gecertificeerd laboratorium in.

De drijfmest kan Stubbeman met behulp van een taakkaart plaatsspecifiek uitrijden, maar dat geldt nog niet voor de ammoniumsulfaat. Dat dient hij in een vaste hoeveelheid liters per hectare toe. Op termijn overweegt de loonwerker een NIRS-sensor te monteren die de gehalten van drijfmest meet en de hoeveelheid ammoniumsulfaat daarop aanpast.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: