NMI maakt handleiding voor EU-bemestingsproducten

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) gaat een handleiding opstellen voor producenten van bemestingsproducten voor de Europese markt. NMI heeft hiervoor opdracht gekregen van de Europese Commissie, na het winnen van een internationale aanbesteding.

Deze handleiding kan worden gebruikt bij het opstellen van het Technisch Dossier, waarmee producenten aantonen dat hun product voldoet aan de vereisten van de EU-verordening 2019/1009. Daarmee kunnen ze een CE-markering krijgen. Hiermee zijn de bemestingsproducten vrij verhandelbaar binnen de EU. Dit wordt gecontroleerd door de NVWA.

De nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten EU2019/1009 is vanaf 16 juli 2022 van kracht. Hiermee wordt de vrije handel van bemestingsproducten met CE-markering binnen Europa gereguleerd. De bemestingsproducten worden onderverdeeld in categorieën zoals anorganische, organo-minerale en organische meststoffen, kalkmeststoffen, bodemverbeteraars, groeimedia, remmers en biostimulanten.

Afhankelijk van het type bemestingsproduct en de componenten hiervan, moet het Technisch Dossier verschillende typen bewijsstukken bevatten. Zo moeten voor anorganische meststoffen vaak gehalten van nutriënten en zware metalen worden aangetoond, terwijl bij biostimulanten de werking met bijvoorbeeld de rapportage van veld- of potproeven wordt bewezen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: