Opties voor besparing mestafzetkosten

ZuivelNL heeft voor melkveehouders een hand-out ‘Besparen op mestafzetkosten’ opgesteld die inzicht biedt in de opties om op het melkveebedrijf de mestafzet en de  bijbehorende kosten te verlagen.

Als opties worden genoemd ‘het werken aan een lager ureumgetal in de melk’, ‘het scherp voeren op het eiwitgehalte in het rantsoen’, ‘minder jongvee aanhouden’ en ‘het afvoeren van mest bij vraag vanuit de markt’.

  • Het verlagen van het ureumgetal in de melk met 1 punt resulteert op een bedrijf met 100 koeien binnen het forfaitair systeem in 40 kuub minder mest die moet worden afgezet.
  • Door 1 gram eiwit minder te voeren in het totaal rantsoen van een melkveebedrijf met 100 koeien kan een besparing van 30 kuub mest per jaar worden gerealiseerd via het voordeel dat het oplevert via de Bedrijfsspecifieke Excretie.
  • Wanneer het aantal stuks jongvee op een bedrijf met 1 dier wordt teruggebracht betekent dat een verlaging van de mestproductie van 7,5 tot 16,3 kuub per jaar
  • Mest afzetten in een gunstige periode binnen het jaar, zoals in het voorjaar, kan resulteren in een besparing van 10 euro per kuub op de afzet.

Bron: ZuivelNL/AgriHolland

 

Meer over: Dier | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: