Overijssel: Vergunningaanvragen op basis van emissiearme stallen opgeschort

De provincie Overijssel schort de behandeling van aanvragen van een vergunning binnen de Wet natuurbescherming voor veehouderijbedrijven met een emissiearme stal op tot na 1 juli van dit jaar. Dat meldt De Stentor. Er  bestaat te veel onzekerheid of deze vergunning wanneer ze zijn verleend wel stand houden bij de rechter, stelt een woordvoerder van de provincie.

In totaal lopen er bij de provincie Overijssel momenteel circa 160 aanvragen voor een natuurvergunning. Daarnaast zijn er naar schatting 200 bedrijven die een omgevingsvergunning voor een emissiearm stalsysteem hebben aangevraagd.

Uit onderzoek is gebleken dat een emissiearme stal in de praktijk niet altijd de vermindering in uitstoot van ammoniak geeft dan de emissiefactor waarmee een systeem in de regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen. Om die reden hebben rechtbanken en de Raad van State in de afgelopen maanden een aantal verleende vergunningen binnen de Wet natuurbescherming vernietigd

Het kabinet stelt dat de Wet natuurbescherming nog wel ruimte laat voor het verlenen van vergunningen in de Wet natuurbescherming aan bedrijven met een emissiearm stalsysteem, mits daarbij zeer strikte voorwaarden worden toegepast. De provincie Overijssel meent echter dat die voorwaarden op dit moment onvoldoende duidelijkheid zijn en of er in de praktijk ook aan kan worden voldaan. (AgriHolland / De Stentor)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: