Slibextract terug in de kringloop

Slibextract afkomstig van FrieslandCampina wordt in Haarlo in de Gelderse Achterhoek ingezet als fosfaatmeststof. Daarover schrijft Melkveebedrijf.nl.

Aan het begin van dit jaar is de proef gestart waarbij gekeken wordt of en op welke manier het fosfaat uit het slib op de beste manier tot zijn recht komt om de snijmais een goede start te geven.

Voor een goede start heeft een maisgewas fosfaat nodig. Normaal gesproken wordt dit meegegeven als kunstmest via rijenbemesting bij inzaai. Dat zorgt dus voor aanvoer van fosfaat in de kringloop. In de Energie- en Grondstoffenfabriek van het Waterschap Rijn en IJssel in Zutphen wordt uit proceswater van FrieslandCampina zogenaamde Kaumera-gel gemaakt. Hierbij blijft een restproduct over: het slibextract. Dat extract wordt normaal gesproken afgevoerd. Maar in de proef wordt gekeken of het afvalproduct terug gebracht kan worden in de kringloop. Het slib is rijk aan fosfaat, calcium en organische stof.

Lees hier meer over slibextract.

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: