NCM: drie ongewenste voorwaarden bij toelatingsvoorstel Renure

Het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwaarding NCM heeft inbreng geleverd bij de publieke consultatie die de Europese Commissie is gestart over de toelating van Renure-meststoffen als vervangend product voor kunstmest. De NCM ziet drie belangrijke ongewenste en onnodige voorwaarden in het voorstel.

Dat zijn de beperking tot slechts drie techniek-productcombinaties, de eisen die er worden gesteld ten aanzien van afwezigheid van pathogenen en de beperking die wordt voorgesteld tot maximaal 100 kilogram stikstof per hectare.

In het voorstel van de Europese Commissie wordt de toelating van Renure-meststoffen beperkt tot drie techniek-productcombinaties. Dit vindt het NCM een zeer ongewenste beperking. Het is ook een afwijking van het SAFEMANURE- rapport. Er bestaan volgens het NCM verschillende bewezen en praktijkrijpe technieken die beter en efficiënter Renure- waardige meststoffen produceren dan de genoemde drie.

Bovendien kennen de benoemde technieken ook nadelen. Zo is struviet in de praktijk geen snel werkende, maar juist een traag werkende meststof. Verder is omgekeerde osmose een laatste stap waarmee water wordt verwijderd uit een vloeibare meststroom die al aan de inhoudelijke criteria voldoet. Dat kan gunstig zijn om logistieke kosten te beperken, maar dit is niet altijd voordelig. Het kost namelijk ook energie en investeringen die een behoorlijke schaalgrootte vergen. Wanneer de meststof op het eigen landbouwbedrijf wordt gebruikt is dit niet nodig en zelfs ongewenst. Onder andere omdat er in de praktijk soms juist water aan mest wordt toegevoegd om de ammoniakemissie verder te beperken.

De Europese Commissie wil ook een aantal eisen stellen ten aanzien van het afwezig zijn van pathogenen. Dit is in de ogen van het NCM ongewenst. Hygiënisatie is met name van belang bij het exporteren van mest. Renure-meststoffen zijn juist bedoeld voor lokale toepassing. Deze voorwaarde heeft ook geen enkele relatie met het risico op nitraatuitspoeling. Deze eis wordt ook niet gesteld voor de onbewerkte dierlijke mest en zorgt voor extra energieverbruik, kosten en investeringen, en extra administratieve lasten voor overheid en bedrijfsleven.

Ook is het NCM niet gelukkig met het voorstel om de toepassing van Renure-meststoffen te beperken tot maximaal 100 kilo stikstof per hectare. Dit zou betekenen dat er in Nederland drie stikstofgebruiksnormen van toepassing worden: een norm voor de totale stikstofbemesting, waarbinnen een maximum van 170 kilo uit dierlijke mest en een maximum van 100 kilo stikstof uit Renure-meststoffen. Het NCM vindt dat onnodig omdat van Renure-meststoffen is aangetoond dat ze geen hoger risico op nitraatuitspoeling geven dan minerale kunstmest. Daarom is er geen inhoudelijke reden om het als extra aparte meststoffencategorie te beschouwen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: