Onderwerp: Publicaties

VIDEO: Barsten in het ammoniakbastion

6 oktober 2015

Een korte film over het ammoniakbeleid. De film is geproduceerd door Schoonhoven Producties, bekend van de documentaire De kleine oorlog van boer Kok. Lees verder

Derogatie: de regels op een rij

1 mei 2014

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft alle regels voor wat de derogatie betreft op een rij gezet. In Nederland mogen boeren een bepaalde hoeveelheid mest op grond gebruiken. Mest bevat stoffen als stikstoffen en fosfaten. Overmatig gebruik van deze stoffen kan schadelijk zijn voor het milieu. Daarom zijn er gebruiksnormen vastgesteld die de maximale hoeveelheid stikstof en fosfaat weergeven. Boeren die vooral grasland in gebruik hebben kunnen, als ze voldoen aan alle voorwaarden, met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen. Lees verder

Huijbers (LTO): ‘Bezwaren ondernemers slechts deels weggenomen’

30 april 2014

Onder druk van LTO Nederland komt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) op onderdelen van de derogatiebesluiten veehouders enigszins tegemoet. Ze kondigde vandaag knelgevallenregelingen aan voor zowel fosfaatkunstmest als de 80%-eis voor grasland. Boeren die gebruik maken van derogatie kunnen dit jaar nog fosfaatkunstmest benutten die voor 1 mei 2014 is aangeschaft. Lees verder

Derogatie: “Politiek begrijpt niet wat nodig is voor landbouwpraktijk”

26 maart 2014

De politiek begrijpt niet wat voor een goede landbouwpraktijk nodig is als het gaat om gebruiksnormen en derogatie. Bovendien brengt het handhaven van dierrechten voor varkens en pluimvee de verduurzaming van deze sectoren niet dichterbij. Dat is de reactie van LTO Nederland op de brief, die staatssecretaris Dijksma (EZ) over de Nitraatrichtlijn naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “Het pakket maatregelen uit de brief pakt voor alle sectoren beroerder uit dan wij vreesden. Daar baal ik van”, reageert Hans Huijbers, LTO Duurzaam Ondernemen. “De voorstellen zijn aan een boer niet uit te leggen.” Lees verder

Regenwormen goed voor bodem, slecht voor milieu

6 februari 2013

Regenwormen staan bekend om het vermogen de bodemvruchtbaarheid te vergroten, maar nu blijkt uit studie dat deze beestjes ook bijdragen aan de uitstoot van methaan en lachgas. Lees verder

Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

6 februari 2013

Lagere emissies lijken haalbaar met de maatregelen, zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het stikstofoverschot en het verbeteren van de voerefficiëntie. Lees verder

Meerdere mogelijkheden in mestscheiding

5 februari 2013

De Investeringsgids Groeien Melkvee geeft u informatie welke mestscheider voor welk doel geschikt is. Wat zijn ook alweer de wettelijke regels rondom administratie? Lees verder

Grote verschillen in milieuwetgeving EU

3 januari 2013

De EU schrijft milieuregels voor. Elk land kan hier zijn eigen invulling aan geven.
We zien verschillen in excretienormen, bemestingsnormen en andere voorwaarden. Zo heeft Frankrijk geen
derogatie, is de verplichte opslagcapaciteit van mest in Duitsland ‘slechts’ 6 maanden en is de excretienorm
van een koe in Ierland 91 kg N per jaar. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de verschillen in milieuwetgeving
in de regio’s die aan het project ‘Dairyman’ deelnemen. Lees verder

Lastige keuze welke emissiearme stal

3 januari 2013

Inmiddels zijn er vele emissiearme rundveestallen op de markt waaruit de veehouder een keuze kan maken.
De keuze blijft echter moeilijk. Enerzijds doordat de regelgeving voor emissiearme huisvesting onzeker is:
de overheid heeft namelijk al aangekondigd dat er in 2014 een aanscherping komt. Anderzijds gaat het tot
nu toe vrijwel alleen over vloeren, met hun voordelen, maar ook beperkingen. Lees verder

Gemiddeld rantsoen nog ruim boven P-behoeftenorm

3 januari 2013

Door de bank genomen kunnen er op de Nederlandse melkveebedrijven nog geen mineralentekorten zijn ontstaan als gevolg van de aangescherpte mestnormen. Toch klinken er in de praktijk wel geluiden dat koeien door fosfaatgebrek in de problemen komen. Vermoedelijk ligt dit meer aan het management, dan aan de mestnormen. Lees verder