Onderwerp: Uitrijden

Dierlijke mest, zuiveringslib en kunstmeststoffen mogen niet het hele jaar worden uitgereden. Het hangt af van de grondsoort, de mestsoort, het type mest en of het om gras- of bouwland gaat. Er zijn veel regels en daarmee gepaard gaande nieuwsberichten. Hieronder vindt u het laatste nieuws over het uitrijden van mest.

Bodemvruchtbaarheid grasland geen reden tot bezorgdheid

20 juni 2017

De bodemvruchtbaarheid in grasland is volgens Koeien en Kansen bedrijven geen aanleiding voor bezorgdheid. Dat meldt Verantwoorde Veehouderij. Het is wel mogelijk dat op sommige bedrijven knelpunten kunnen zijn in de bodemvruchtbaarheid. Lees verder

Ophaalbijdragen fluctueren niet

31 mei 2017

De meeste mest is uitgereden. Het voorjaar, dat volgens handelaren over het algemeen goed verlopen is, zit erop. Momenteel is de ophaalbijdrage gemiddeld 22 euro. Lees verder

Forse verschuiving in maisbemesting

19 mei 2017

“In hoeverre zijn loonbedrijven door het mestbeleid van de afgelopen jaren op een andere wijze mais gaan bemesten? En hoe ontwikkelt deze werkwijze zich in de toekomst”. Met deze onderzoeksvragen gesteld door meststoffenproducent Timac Agro gingen vier studenten van opleidingsinstituut AOC De Groene Welle uit Hardenberg aan de slag. Lees verder

KAS scoort goed als kunstmeststof op veengrond

17 mei 2017

Vanuit het netwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’ is gekeken welke soort het beste scoort op veengrond. En wat voor effect heeft het op de ammoniakuitstoot? Uit de voorlopige conclusies blijkt dat KAS het beste scoort op veengrond. Lees verder

Meer stikstof op maisland bij toepassing rijenbemesting

21 april 2017

Op maisland op zand- en lössgrond in de provincies Noord-Brabant en Limburg mag 25 kilo extra stikstof voor alle meststoffen gebruikt worden als rijenbemesting wordt toegepast. Lees verder

Bemesting sterk van invloed op graskwaliteit

20 april 2017

Het tijdstip van de voorjaarsbemesting bepaalt momenteel sterk de kwaliteit van het (weide)gras. Dat meldt Veeteelt. Lees verder

Akkerbouwers: drijfmest is waardevol

2 maart 2017

Drijfmest is waardevol voor een ruime meerderheid van de akkerbouwbedrijven. Dat blijkt uit een poll op Akkerwijzer.nl. Daarin geeft ruim tweederde van de respondenten aan drijfmest in te zetten op zijn bedrijf. Lees verder

Mestprijs laag door slecht weer

1 maart 2017

Voor mesthandelaren is het wachten op mooi weer. Door de natte omstandigheden wordt er weinig gereden, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Rundveehouders zijn afwachtend, alleen het hoognodige wordt uit de putten gehaald. Lees verder

NIR sensor Zunhammer leverbaar in Nederland

21 februari 2017

Importeur Rosier Greidanus in het Friese Winsum levert de NIR sensor van Zunhammer in de Benelux. De ontwikkeling van de sensor is in 2005 begonnen. De Duitse fabrikant presenteerde in 2015 de vernieuwde Van-Control 2.0 sensor op de Duitse markt. Lees verder

‘Economische waarde drijfmest: 8 tot 10 euro per ton’

20 februari 2017

De economische waarde van drijfmest is tussen de 8 en 10 euro per ton. Daarbij is de waarde van de organische stof niet meegerekend. Dat meldt Melkvee.nl. Lees verder