Vaste rundveemest

31 juli 2022 | Aanbod - Vaste mest - Lubbersen - Overijssel

Vaste mest melkvee, stapelbare mest met gecomposte houtsnippertjes uit vrijloopstal. Super bodemverbeteraar! Kan geladen worden en evt. transport kan geregeld worden.

Advertentiegegevens
Hoeveelheid: 100 ton
Prijs:
BTW: N.v.t.
Prijssoort Anders
Mest geleverd als: Vaste mest
Levering in week:
Gehaltes Niet bekend
Plaats: Holten
Provincie: Overijssel
Contactgegevens
Naam: Lubbersen
Mailadres: Info.lubbersen@kpnmail.nl
Telefoonnummer:

❮ Advertentielijst