Wetgeving compost en kalkmeststof uitrijden

Compost mag u bijna altijd het hele jaar gebruiken. Het moet gelijkmatig worden verspreid over het perceel. U hoeft het niet emissiearm aan te wenden. Kalkmeststoffen mogen het hele jaar gebruikt worden.

In onderstaande situaties mag compost niet worden gebruikt:

  • De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
  • Als u de bodem tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september tot en met 31 januari.
  • De grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer en is aangetast door geulenerosie.
  • De niet-beteelde grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer.
  • Het bouwland heeft een hellingspercentage van 18% of meer.

Voor kalkmeststoffen zijn geen uitrijdregels.

Compost op landbouwgrond telt mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm. Op natuurterrein en overige grond geldt een maximale compostgift per ha.
Er zijn geen aparte doseringsnormen of uitrijdregels voor kalkmeststoffen. Bevat de kalkmeststof ook stikstof of fosfaat? Dan telt deze hoeveelheid mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm.

U vindt meer informatie over de gebruiksruimte en gebruiksnormen op de pagina’s: