Compost op natuurterrein en overige grond

U mag het hele jaar compost gebruiken als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet.

  • Op overige grond of natuurterrein gebruikt u in totaal niet meer dan 20 kilo fosfaat per hectare per jaar uit dierlijke mest en compost.
  • Het natuurterrein is grasland. U gebruikt in totaal niet meer dan 70 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof uit dierlijke mest en compost per hectare per jaar. Gelden er beheersvoorschriften voor stikstof of fosfaat, dan moet u zich hier ook aan houden.
  • De overige grond is grasland of bouwland en u gebruikt in totaal niet meer dan 85 kilo fosfaat en 170 kilo stikstof uit dierlijke mest en compost per hectare per jaar.

Eenmalige grote compostgift

Wilt u eenmalig een grote hoeveelheid compost aanbrengen op overige grond? Bijvoorbeeld voor de aanleg van een golfterrein? U mag eenmalig een gift van maximaal 200 ton droge stof per hectare uitrijden. Dit moet u wel van te voren bij ons melden. De volgende gegevens hebben we van u nodig:

  • Naam, adres, telefoonnummer van de gebruiker van de compost.
  • Naam, adres, relatienummer van de compostleverancier.
  • Kadastrale of topografische aanduiding van het perceel (X en Y co√∂rdinaten) en de oppervlakte (in gemeten maat).
  • De hoeveelheid compost die u gaat uitrijden, uitgedrukt in tonnen.

Stuur deze gegevens via het contactformulier naar de RVO toe.
U mag de compost gebruiken zodra u een schriftelijke bevestiging van uw melding van ons heeft gekregen. Deze versturen we binnen vijf werkdagen.