Wetgeving gebruik overige organische meststoffen

Overige organische meststoffen mag u alleen op landbouwgrond gebruiken en niet op natuurterrein of overige grond. De meststof hoeft u niet emissiearm te gebruiken. U mag het hele jaar overige organische meststoffen gebruiken op landbouwgrond zolang u deze gelijkmatig over het perceel verspreidt. Overige organische mest telt mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm.

U vindt meer informatie over de gebruiksruimte en gebruiksnormen op de pagina’s:

Overige organische meststof mag niet gebruikt worden als:

  • De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
  • De bodem wordt tegelijkertijd bevloeid, beregend of ge├»nfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
  • De grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer en is aangetast door geulenerosie.
  • De niet-beteelde grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer.
  • Het bouwland heeft met een hellingspercentage van 18% of meer.

Niet-beteelde grond is grond waaraan niet te zien is dat het gelijkmatig met een gewas is bedekt.