Wetgeving uitrijden dierlijke mest

Dierlijke meststoffen zijn:

  • uitwerpselen van dieren
  • de geheel of gedeeltelijk verteerde maag- of darminhoud van dieren
  • mengsels van strooisel met de uitwerpselen van dieren
  • een product (mengsel) dat voor een deel uit dierlijke mest bestaat

Grasland

  • Het uitrijden van drijfmest mag vanaf 16 februari tot 1 september (alle grondsoorten).
  • Het uitrijden van vaste mest is toegestaan vanaf 1 februari tot 1 september op zand en lössgrond. Op klei- en veengrond mag u vanaf 1 februari tot 16 september vaste mest uitrijden.

Bouwland

  • Het uitrijden van drijfmest op bouwland (alle grondsoorten) is toegestaan van 1 februari tot 1 augustus. Langer uitrijden tot 1 september is toegestaan als u uiterlijk 31 augustus van dat jaar winterkoolzaad of een groenbemester teelt of in het najaar bloembollen plant. Voor winterkoolzaad geldt deze verlenging tot 1 januari 2014.
  • Uitrijden van vaste mest op bouwland op zand en lössgrond mag van 1 februari tot 1 september. U mag direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand en lössgrond het hele jaar vaste mest gebruiken.
  • Op klei en veengrond mag u het hele jaar vaste mest uitrijden.