Wetgeving uitrijden Stikstofkunstmest

U mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. Verspreid de meststoffen gelijkmatig over het perceel.

Uitbreidingen van de periode voor bouwland

 • Voor de teelt van vollegrondsgroente mag u het hele jaar stikstofkunstmest gebruiken. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Heeft u hyacinten of tulpen dan mag u ook stikstofkunstmest gebruiken van 16 januari tot en met 31 januari. Het bouwland moet gelijkmatig beteeld zijn.
 • Ureum mag het hele jaar op bouwland met fruitteelt worden gebruikt.
 • Bij winterkoolzaad loopt de periode door tot en met 15 oktober.
 • Bij graszaad loopt de periode door tot en met 15 oktober vanaf het tweede groei-jaar. Let wel: Dit geldt alleen voor de soorten roodzwenkgras en veldbeemdgras.

In de volgende situaties mag stikstofkunstmest niet worden gebruikt:

 • De bodem is geheel of gedeeltelijk bevroren.
 • De bodem is geheel of gedeeltelijk bedekt met sneeuw.
 • De bovenste bodemlaag is verzadigd met water.
 • De bodem wordt tegelijkertijd bevloeid, beregend of ge├»nfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
 • De grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer en is aangetast door geulenerosie. Dit geldt ook in geval van beteelde grond.
 • De niet-beteelde grond heeft een hellingspercentage van 7% of meer.
 • Het bouwland heeft een hellingspercentage van 18% of meer.

Bevroren kleigrond met graan

Teelt u graan op kleigrond? Dan mag u in de uitrijdperiode stikstofkunstmest op bevroren grond gebruiken. Er zijn wel extra voorwaarden. Zo moet de grond slechts licht bevroren zijn. In de loop van de dag moet de temperatuur tenminste 5 graden zijn zodat de kunstmest kan oplossen. Na het uitrijden van de kunstmest mag de grond niet 24 uur achter elkaar bevroren blijven.

Kunstmeststoffen die voor meer dan 0,5% van de droge stof stikstof bevatten, tellen mee voor de stikstof- en fosfaatgebruiksnorm. Er zijn geen aparte doseringsnormen voor deze kunstmest. Er zijn EG-meststoffen en overige anorganische meststoffen.

U vindt meer informatie over de gebruiksruimte en gebruiksnormen op de pagina’s: