Vervoer paardenmest

Voor al het vervoer van dierlijke mest gelden voorschriften, ook voor paardenmest, al gelden hier enkele uitzonderingen.

 De regels staan in de brochure Mestbeleid 2006: meststoffen vervoeren:

 • Alleen intermediaire ondernemingen die bij Dienst Regelingen (DR) geregistreerd staan mogen dierlijke meststoffen vervoeren.
 • Tijdens het vervoer van dierlijke mest moet altijd een Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) aanwezig zijn. Dit VDM wordt door de leverancier (bijv. paardenhouder), vervoerder en afnemer ingevuld. U houdt hiervan een afschrift op uw bedrijf. De vervoerder moet dit VDM insturen naar Dienst Regelingen.
 • De intermediaire onderneming weegt de mest om de hoeveelheid aan- en afgevoerde mest te bepalen en neemt een monster om in het laboratorium te laten analyseren.
 • Administratie. U neemt in uw administratie op hoeveel mineralen zijn afgevoerd en u bewaart een afschrift van een Vervoersbewijs.

Uitzonderingen
Er zijn uitzonderingen waarbij u het vervoer van dierlijke mest niet hoeft te wegen, bemonsteren of analyseren of te laten vervoeren door een geregistreerde onderneming. U heeft wél een vervoersbewijs nodig maar u kunt op basis van vastgestelde forfaits werken.

Voorbeelden van uitzonderingen zijn:

 • Afvoer van paardenmest aan substraatproducenten voor de teelt van champignons.
 • Boer-boer transport.
  Afvoer naar boeren in de nabije omgeving mag onder de volgende voorwaarden ook forfaitair gebeuren:
 • De afstand tussen productie en lossing van de mest is hemelsbreed niet meer dan tien km.
 • Het afvoerende bedrijf kan ten minste 85% van de dierlijke mestproductie (uitgedrukt in kilo’s fosfaat) op het eigen bedrijf verwerken.
 • Het bedrijf mag maximaal 15% van de geproduceerde mest (in kilo’s fosfaat) afvoeren zonder wegen, bemonsteren en analyseren.
 • De mest gaat rechtstreeks (zonder tussenopslag) geleverd naar de afnemer. Zowel de leverancier als de afnemer is een landbouwbedrijf.
Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: