227 miljoen voor akkerbouwers door gebruik dierlijke mest

Akkerbouwers ontvingen vorig jaar 227 miljoen euro wanneer zij dierlijke mest lieten aanvoeren. Dat was 2 jaar eerder 176 miljoen. Dat meldt Boerderij Vandaag. De totale mestafzetkosten in 2015 voor de Nederlandse veehouderij bedroegen 386 miljoen euro.

De cijfers zijn berekend door het LEI Wageningen UR. De mestafzetkosten zijn in twee jaar met 109 miljoen toegenomen. De rundvee- en melkgeitensector betaalde vorig jaar 176 miljoen voor de mestafvoer. Dat is 68 miljoen meer dan in 2013. De varkenshouderij betaalde 185 miljoen. Voor deze sector namen de kosten sinds 2103 met 31 miljoen toe. De pluimveehouders in Nederland betaald vorig jaar 25 miljoen voor hun mestafzet, 10 miljoen meer dan in 2013..

De totale nettojaarkosten voor het plaatsen van dierlijke mest in de Nederlandse landbouw bedroegen in 2013 nog 101 miljoen euro en in 2015 zijn de deze kosten opgelopen tot circa 159 miljoen, een toename van 60 procent. De strengere gebruiksnormen voor dierlijke mest in 2015 in vergelijking tot 2013 zorgden volgens het LEI netto voor een toename van 5 miljoen in de kosten. (Boerderij Vandaag / AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: