Onderwerp: Verwerken

Vanaf 2014 gelden er strengere regels om het mestoverschot te beperken. Veehouders hebben nu een mestverwerkingsplicht: een deel van hun mestoverschot moet verplicht worden verwerkt. Er zijn verschillende technieken voor mestverwerking. Veehouders hebben de keuze om zelf aan de slag te gaan met mestverwerking of de verwerking uit te besteden. Hieronder vindt u het laatste nieuws over mestverwerking.

Nieuwe aandrijving voor Vogelsang Xsplit mestscheider

14 december 2021

De Xsplit schroefpers-mestscheider van Vogelsang heeft een nieuwe aandrijving. De aandrijving is nu gemonteerd aan de afvoerzijde en niet meer aan de kant waar de mest de scheider in komt. Lees verder

Samenstelling mest verschilt per scheidingstechniek

7 december 2021

De samenstelling van de dikke en dunne fractie van rundveedrijfmest verschilt per scheidingstechniek die werd toegepast. Op Dairy Campus zijn verschillende soorten mestfracties op verschillende manieren in vaten opgeslagen om een indicatie te krijgen welke uitwerking dit heeft op de emissies van broeikasgassen en ammoniak tijdens de opslag. Lees verder

Meer ruimte voor verwerkte dierlijke mest?

1 december 2021

Tijdens de Europese Landbouw- en Visserijraad van 15 november heeft Nederland aan de Europese Commissie gevraagd om het gebruik van verwerkte dierlijke mest toe te staan vanwege de huidige hoge prijzen voor industriële meststoffen. Ook heeft Nederland verzocht om de Nitraatrichtlijn hierop aan te passen. Dat meldt minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer. Lees verder

Subsidie voor mono-mesvergister in Drijber

11 november 2021

Voor de realisatie van een mono-mestvergister en de aansluiting op een bestaande biogasleiding verleent provincie Drenthe een eenmalige subsidie van 105.000 euro aan maatschap Hoving in Drijber. Lees verder

Papier gefabriceerd uit digestaat

3 november 2021

Organische vezels uit digestaat dat overblijft na co-vergisting van mais, gras en pluimveemest verwerken tot papier- en kartonproducten. Het Duitse bedrijf BENAS gaat het doen. Lees verder

Lely Sphere op lijst Regeling ammoniak en veehouderij

1 oktober 2021

Het Sphere stalsysteem van Lely staat per 1 oktober op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij). De voorlopige emissiefactor voor Sphere is 3,6 kg NH3 per dierplaats per jaar. Dat betekent volgens Lely meer dan 70 procent reductie in emissies ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer. Lees verder

Schouten: ‘Verwerken van mest past in kringlooplandbouw’

30 september 2021

Mestverwerking is geen tussenstap en zal een belangrijke rol blijven spelen in het verminderen van emissies, het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van bemesting. Lees verder

Niet elk mestscheidingssyteem werkt

29 september 2021

Van de drie op Dairy Campus Leeuwarden geteste systemen voldoet alleen het koetoilet aan de verwachtingen, aldus onderzoekers van Wageningen Livestock Research. De twee andere geteste technieken, de beide op roosters aangelegde doorlaatbare tegelvoer en rubberen vloer met gootjes en flappen, hadden een hogere emissie in plaats van een reductie. Lees verder

Drinkwater uit nieuwe kleinschalige biovergistersinstallatie

9 september 2021

Heritage Eco Solutions introduceert in samenwerking met Bert Energy het ‘slurrytoenergy’ en ‘slurrytowater’ concept, een biovergistersinstallatie die volgens het bedrijf het mestprobleem van de veehouder oplost en al economisch interessant is vanaf drie kuub drijfmest per dag. Lees verder

VCM: ‘Voer mest op tijd af’

7 september 2021

Veel boeren wachten tot het einde van het jaar om hun mest af te voeren. Vorig jaar werd er in België in december 26 procent meer mest afgevoerd dan de maanden daarvoor. Dat wordt dan een stuk duurder. VCM en VLM, ondersteund door Boerenbond en ABS, vragen om mest tijdig af te voeren. Lees verder