Extra bemestingsruimte belangrijker dan langere uitrijdperiode

Jaarlijks wordt er gediscussieerd over verlenging van de uitrijperiode voor mest. De LTO vakgroep Akkerbouw heeft begrip voor de belangen van individuele ondernemers maar laat in dit lastige dilemma de collectieve belangen van de akkerbouw op de wat langere termijn zwaar wegen. Dat meldt AgriHolland.

Samen met de Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft de LTO vakgroep ingezet op equivalente maatregelen om meer bemestingsruimte te creëren bij hoge opbrengsten of door minder/geen drijfmesttoepassing na de oogst.

Discussies

Uit de discussies met het ministerie van Economische Zaken en Wageningen in de afgelopen jaren is namelijk duidelijk geworden dat alleen bij hoge opbrengsten of door minder/geen drijfmesttoepassing na de oogst extra bemestingsruimte te verkrijgen is zonder dat de uitspoeling toeneemt volgens de WUR-modellen. Verlenging van de uitrijperiode voor drijfmest, zorgt in deze modellen juist voor meer uitspoeling.

De maatregelen liggen nu voor een laatste consultatie in Brussel en bij de andere EU-lidstaten. Die procedure is naar verwachting dit najaar afgerond en dan kunnen we er eindelijk mee aan de slag. Tegen deze achtergrond en in het licht van de relatief vlotte graanoogst deze nazomer heeft de LTO vakgroep Akkerbouw zich daarom terughoudend opgesteld in de uitrijdiscussie, juist ook om nu geen risico’s in deze EU-procedure te lopen. Het is de vakgroep er immers alles aan gelegen om de equivalentie nog dit actieprogramma gerealiseerd te krijgen.

In het volgende nitraatactieprogramma wil de vakgroep hier dan verder op voortborduren waarbij gedacht wordt aan een kringloopwijzer-achtige aanpak. Akkerbouwers moeten daarbij meer keuzemogelijkheden krijgen om de bemesting in te vullen afhankelijk van gewasopbrengst, gebruikte (kunst)mestsoorten en bodemverbeteraars, periode van toepassing en het telen van nagewassen. Kortom een meer op de eigen bedrijfssituatie toegesneden systeem van equivalentie.

De overheid heeft het verzoek van Cumela om de uitrijperiode te verlengen gehonoreerd. Staatssecretaris van Dam van Economische Zaken gaf bij het uitstel aan, te streven naar een structurele oplossing voor de uitrijperiode. De LTO vakgroep Akkerbouw ondersteunt zo’n oplossing, mits die niet ten koste gaat van de bemestingsruimte. Want die ruimte hebben de akkerbouwers keihard nodig om de bodemvruchtbaarheid voor de toekomst op peil te houden. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: