Oproep voor inventarisatie verwerkingscapaciteit

Mestverwerkers worden net als vorig jaar weer uitgenodigd om de inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in te vullen. Dat meldt ZLTO. De mestverwerkers, die bekend zijn vanuit de vorige inventarisatie, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen met een link naar de vragenlijst.

Wanneer iemand wel mestverwerker is, maar geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, dan is het mogelijk de inventarisatie in te vullen via www.mestverwerkingsloket.nl. ‘Hoe meer mestverwerkers mee doen, hoe completer het beeld wordt van mestverwerking in Nederland en hoe waardevoller de resultaten’, aldus ZLTO.

Eindrapport

De deelnemers aan de inventarisatie krijgen het eindrapport persoonlijk toegestuurd. Daarnaast zullen de resultaten van de inventarisatie op de website worden geplaatst. In de inventarisatie wordt geen informatie van afzonderlijke projecten vermeld, maar alleen samengestelde informatie over totalen van alle mestverwerkers of groepen mestverwerkers.

Vorig jaar bleek uit de inventarisatie, in combinatie met gegevens van de CDM (Commissie Deskundigen Meststoffenwet), dat het fosfaatoverschot grotendeels verwerkt en/of geëxporteerd kon worden. In 2016 neemt de vraag naar mestverwerking toe door de hogere verwerkingspercentages in concentratiegebied Oost en Zuid.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: