CDM onderzoekt NIRS-methode Eurofins

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) beoordeelt of de analysemethode via Near-infrared spectroscopy (NIRS) die Eurofins Agro gebruikt voor de bepaling van het P-Al-getal in grondmonsters voldoet. Dat meldt Boerderij Vandaag.

Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het betreft een methode die niet geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie en dat zou op grond van bepalingen in de Meststoffenwet wel moeten.

De bepaling van het P-Al-getal gebeurt in duplo. Eurofins Agro is vorig jaar voor de twee bepaling overgestapt op de nieuwe methode. In eerste instantie wordt het P-Al-getal bepaald door extractie van de grond met ammoniumlactaat. Daarvoor heeft het laboratorium ook een accreditatie. De tweede bepaling wordt gedaan met de NIRS-methode. Het ministerie wil van het CDM weten of de tweede methode die Eurofins hanteert voldoet aan de eis van minimaal gelijkwaardige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: