Fosfaatrechten: 85,4 miljoen kilo uitgegeven

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) deelde tot nu toe 85,4 miljoen kilo aan fosfaatrechten uit, iets meer dan het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. Dat meldt AgriHolland.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verwacht dat hier nog een beperkte stijging in zal optreden, omdat de beoordeling van de knelgevallen op dit moment nog gaande is. Ook kunnen bezwaar- en beroepsprocedures tegen de besluiten tot de toekenning van extra rechten leiden.

Het CBS voorspelt voor 2018 een fosfaatproductie door de melkveehouderij van 83,3 miljoen kilogram. Dit is dus onder het sectorale fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilogram. Omdat het nog vroeg in het jaar is, zijn echter nog veel factoren onzeker, waardoor de fosfaatproductie in de loop van het jaar zowel hoger als lager kan uitvallen.

Hoewel de geprognosticeerde fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2018 zich onder het plafond bevindt, overschrijdt de hoeveelheid toegekende rechten de omvang van het sectorale productieplafond. De Europese Commissie stelt echter dat het aantal toegekende rechten onder het plafond van 84,9 miljoen kilogram moet worden gebracht. Schouten is hierover met de Commissie in overleg. De oplossing voor vleesveehouders maakt onderdeel uit van dit overleg. (AgriHolland)

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: