Sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland tekent integriteitsverklaring

De bestuurders van de sectie Meststoffendistributie hebben als eerste bestuurders van Cumela Nederland de integriteitsverklaring ondertekend. Dat meldt AgriHolland.

Het invoeren van de integriteitsverklaringen is een actie die is afgesproken in het Plan van Aanpak Mestfraude: ‘Samen werken in een eerlijke keten’. Naast het ondertekenen van de integriteitsverklaring vragen deze bestuurders ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Met deze actie is het eerste actiepunt uit het Plan van Aanpak uitgevoerd. Het is een moreel appel op de bestuurders om hun verantwoordelijkheid te nemen en integer te handelen. (AgriHolland / Cumela)

Fotoondertekening

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: