VBBM wil bovengronds mest blijven uitrijden

De VBBM Milieu wil bovengronds mest blijven uitrijden. Dat meldt Boerderij.nl. De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) heeft daarvoor een manifest aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor landbouw.

De vijfjarige ontheffing die kringloopboeren hebben voor het bovengronds uitrijden van mest loopt af. De boeren willen via de Tweede Kamer een nieuwe ontheffing verkrijgen. Het ministerie van landbouw is tot nu toe niet ingegaan op verzoeken voor verlenging van de ontheffing.

Voorzitter Erik Valk van de VBBM benadrukte bij de Tweede Kamerleden dat de VBBM-boeren graag willen boeren met de natuur. “De natuur is leidend bij ons. De natuur heeft altijd gelijk”, zegt hij. Valk legt uit dat wanneer je minder ammoniakuitstoot wil, dat het systeem van de huidige landbouw moet veranderen. Mest moet rijpen en niet rotten, zoals in de huidige werkwijze bij zuurstofarme opslag gebeurt. Met het inwerken van mest in de bodem wordt de productie van lachgas bovendien verdubbeld, stelt Valk. Bovengronds uitrijden is volgens hem beter voor het bodemleven, maar ook voor de weidevogels.

Om de kringloop beter te sluiten, pleiten de boeren voor meer mogelijkheden om mest beter te benutten in de kringloop, wat volgens hen leidt tot minder (ammoniak)emissies. De VBBM pleit voor erkenning van het Natuurlijk Kringloop Systeem (NSK), waarbij boeren aan randvoorwaarden voldoen en via verschillende broninterventies minder uitstoot veroorzaken. (Boerderij.nl)

Meer over: Nieuws | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: