Mestverwerking Fryslân wil uitbreiding doorzetten

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude wil de capaciteit uitbreiden van 100.000 ton naar 250.000 ton per jaar. Van de provincie mag het, de rechtbank Noord-Nederland is het er niet mee eens. Dat meldt Veldpost.

De rechtbank vond dat de provincie onvoldoende heeft aangetoond dat de verwerking van 250.000 ton mest per jaar qua milieuhygiëne door de beugel kan. De provincie heeft Mestverwerking Fryslân nu nieuwe voorschriften opgelegd. In de vergunning is opgenomen dat het mestbedrijf combi-luchtwassers moet installeren. Die zijn er inmiddels. Daarmee blijft stankoverlast binnen de perken, zegt het provinciebestuur. Daar moet de Raad van State een oordeel over vellen.

De bewoners die kort bij de fabriek wonen hebben er geen vertrouwen in en blijven zich verzetten. Ze eisen een milieu effect rapport (mer). Ook daar moet de Raad van State zich over uitspreken. De omwonenden zien ook meer in een schoorsteen van zo’n 25 meter hoog die de lucht meer verspreid. Dat ziet de provincie weer niet zitten. Dan vindt er meer stikstofverspreiding plaats en krijgen meer mensen last van geur, weliswaar in verdunde mate, zeggen woordvoerders. (Veldpost)

Meer over: Algemeen
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: