Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken.

Deze bassins worden vooral gebruikt op zandgrond waar vaak niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar is. Het kabinet wil daarom bedrijven stimuleren om regenwater afkomstig van daken en erf, op te vangen in waterbassins.

Foto: Waterportaal.be

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: