Bacteriepreparaten voor kleiaardappelen

Het aanscherpen van de mestnormen dwingt telers tot het zo effectief mogelijk inzetten van meststoffen. Vanuit de industrie spelen bedrijven daar op in. Agrifirm test dit teeltjaar twee Russische bacteriepreparaten. Bezoekers aan Potato Europe 2009 kunnen daar op één van de demonstratievelden kennis van nemen.

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: