Beperking van erosie bij de teelt van snijmais op veehouderijbedrijven = Limiting erosion in fodder maize production in livestock farms

In de periode 1999-2001 is in Zuid-Limburg onderzoek gedaan naar beperking van erosie bij de teelt van snijmaïs na drijfmesttoediening in het voorjaar

Related Links

Meer over: Dier | Publicaties | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: