Drijfmest in de rij : snijmaïs moet het in de toekomst stellen zonder fosfaat uit kunstmest

Snijmaïs heeft vooral in het voorjaar fosfaat nodig om te groeien. Het wortelstelsel is nog klein en de plant groeit hard. Al in 1957 is aangetoond dat rijenbemesting een positief effect heeft. Nu de bemestingsnormen krapper worden, lijkt het erop dat de komende jaren alleen met rijenbemesting met drijfmest nog aan de gewasbehoefte is te voldoen.

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: