Duurzame drijfmest

Duurzaam drijfmest verwerken, zodat het geld oplevert, dat schrijft LTO Nederland in een integrale visie. LTO heeft samen met Sichting Natuur en Milieu onderzoek gedaan om mest uit de negatieve publiciteit te krijgen.

Mest is een waardevolle grondstof, maar momenteel wordt mest zowel in de landbouw als daarbuiten ervaren als een probleem.

Uit de visie blijkt dat er verschillende manieren bestaan voor duurzame mestbewerking en verwerking op zowel boerderij niveau als op regionaal niveau. De visie geeft vijf stappen aan om tot deze duurzame ‘drijfmestverwaarding’ te komen.

Stap 1:
Een markt creeren voor de afzet van mineralen, zoals mineralenconcentraat en dikke fractie en het aanpassen van regelgeving hiervoor.

Stap 2:
Creeren van ruimte, door overleg met lokale en regionale overheden en samenwerking met andere partijen te zoeken

Stap 3:
De sector zelf moet omschakelen naar duurzaam denken en hiermee ondersteund worden door de overheid zoals investeringsondersteuning.

Stap 4:
Locale afzet van energie, warmte en CO2 stimuleren.

Stap 5:
Meer onderzoek en kennisverspreiding voor nieuwe technieken zoals mestraffinage en optimaliseren van mestvergisting.

Lees meer in het rapport ‘Integrale visie duurzame mestverwaarding’.

Meer over: Nieuws | Verwerken
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: