Fosfaat- en kalibemesting van gras/klaver kan preciezer

Beschrijving van de bemesting met stikstof, fosfaat en kali op gras/klaver bij biologische melkveebedrijven in het project BIOVEEM, en adviezen voor de praktijk. Biologische bemesting van gras/klaver betekent afstemming van de drijfmestgiften op het element waarvoor de minste organische mest nodig is; tekorten voor andere elementen kunnen aangevuld worden met 'enkelvoudige' toegelaten meststoffen. Kuilanalyses geven informatie over de fosfaatbemesting en eventuele tekorten aan beschikbaar fosfaat in de bodem

Related Links

Meer over: Publicaties | Teelt | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: