Fosfaatarme en -fixerende gronden

Voor fosfaatarme en –fixerende gronden kunt u gebruik maken van een hogere fosfaatgebruiksnorm. De norm hiervoor is vanaf 2010 120 kg. U mag van deze hogere norm gebruikmaken als u voldoet aan de voorwaarden hieronder.

1. Bemonsteren en analyseren van grond
De fosfaattoestand van de bodem wordt uitgedrukt in een PAL-getal (grasland) of een Pw-getal (bouwland). Een perceel grasland is fosfaatarm of –fixerend als het PAL-getal lager is dan 16. Bij bouwland geldt een Pw-getal lager dan 25.

U moet zelf aantonen dat een perceel fosfaatarm of –fixerend is. U laat daarvoor een geaccrediteerd laboratorium monsters nemen en analyseren. U kunt het protocol voor het nemen van de monsters en de analyse vinden onder Meer informatie. Het laboratorium analyseert dan de monsters en stuurt u hiervan een rapport. Het analyserapport mag op 15 mei van het eerste jaar waarin de hogere fosfaatgebruiksnorm gebruikt wordt niet ouder zijn dan 12 maanden. Het rapport is 4 jaar geldig.

Het rapport hoeft u niet op te sturen naar Dienst Regelingen. U bewaart het in uw eigen administratie. Dit doet u nog 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin u de hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme- of fixerende gronden heeft aangevraagd.

Om te bepalen of een perceel landbouwgrond fosfaatarm of fosfaatfixerend is moet een geaccrediteerd laboratorium volgens dit protocol het PAL-getal of het Pw-getal van de grond bepalen.

2. Op tijd aanmelden
Uiterlijk 15 mei geeft u via de Gecombineerde opgave door dat uw bedrijf gebruik wil van de hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme- en fixerende gronden. Dit doet u door door per gewasperceel de PAL-waarde (grasland) of Pw-waarde (bouwland) in te vullen. Als u geen PAL- of Pw-waarde invult, moet u rekenen met de laagste fosfaatgebruiksnorm.

3. Extra fosfaat gebruiken
Op grasland mag u de extra hoeveelheid fosfaat in de vorm van kunstmest, dierlijke mest en andere organische meststoffen geven.

Op bouwland mag de extra hoeveelheid fosfaat alleen in de vorm van kunstmest gegeven worden. Behalve als u een biologisch bedrijf heeft dat geregistreerd is bij de Stichting Skal. Dan mag u op bouwland de extra hoeveelheid ook in de vorm van dierlijke mest en andere organische meststoffen geven.

Wat als er een nieuwe grondgebruiker komt?

In de 4 jaar dat het analyserapport geldig is, kan het perceel overgaan naar een nieuwe gebruiker. Het analyserapport is dan al opgemaakt. Daarom kan de nieuwe gebruiker nog één of meer jaren de ruimere fosfaatgebruiksnorm toepassen. De nieuwe gebruiker moet dan ook met de Gecombineerde opgave melden dat er sprake is van fosfaatarme en -fixerende gronden. Dit moet uiterlijk op 15 mei gebeuren, nadat hij de grond in gebruik heeft genomen.

Meer over: Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: