Geen verschil in opbrengst met rijenbemesting

Uit een praktijkproef van NMI en DLV uitgevoerd in opdracht van het Productschap Akkerbouw is gebleken dat het soort meststof bij rijenbemesting niet van invloed is op de opbrengst van mais.

Door de steeds strengere gebruiksnormen wordt rijenbemesting steeds populairder. In opdracht van het productschap van Akkerbouw is in 2009 en 2010 een proefveld aangelegd waarbij zeven verschillende soorten meststoffen gebruikt zijn.

Het resultaat is dat er geen significant verschil bleek tussen de verschillende meststoffen. Klik hier voor de resultaten.

Meer over: Melkveehouder | Nieuws | Teelt
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: