Onderwerp: Melkveehouder

Onzekerheid mestbeleid leidt tot vraag naar grond

25 juli 2013

Er is veel vraag naar agrarische grond en de markt verloopt vlot, met name in de akkerbouw en de melkveehouderij. De markt voor agrarisch vastgoed loopt als gevolg van de economische crisis moeilijk. Dat concludeert makelaarsvereniging NVM. Lees verder

Mest als afval of als voer voor land

15 februari 2013

Mest; is het afval van uw koe of is het voer voor uw land? Hoe meer u naar het eerste neigt, hoe beter het te begrijpen is dat u het zo snel mogelijk kwijt wil. Lees verder

Nieuwe emissienormen voor melkveestallen

14 februari 2013

Bij de beoordeling van emissiearme vloeren in melkveestallen zal de norm waarschijnlijk worden bijgesteld naar 13,5 kilogram ammoniak per dierplaats in plaats van de nu geldige norm van 11 kilogram ammoniak per dierplaats. Lees verder

Mestboetes teruggedraaid in hoger beroep

14 februari 2013

De mestboetes die zeven Utrechtse veehouders kregen zijn teruggedraaid. De boetes, varierend van €15.000 tot €173.000 waren in eerste instantie opgelegd omdat de veehouders huurland op afstand meegerekend hadden in het gebruik van meststoffen, terwijl de grond niet door de veehouders werd bewerkt, maar door een loonwerker. Lees verder

LTO wil duidelijkheid van Dijksma over mestverwerking

13 februari 2013

De mate van mestverwerking in de melkveehouderij is bepalend voor het invoeren van dierrechten in de melkveehouderij, volgens staatssecretaris Dijksma van Economische zaken. LTO wil duidelijk wat precies haar criteria zijn en waar de sector aan moet voldoen. “De verwachtingen moeten naar elkaar uitgesproken worden”, aldus Kees Romijn van LTO. Lees verder

Samenwerking geeft €650 extra saldovoordeel

11 februari 2013

De samenwerking tussen akkerbouwer en veehouder kan een saldovoordeel opleveren van €650 per hectare, doordat er meer hoge saldogewassen kunnen worden geteeld en door lagere mestafzetkosten. Lees verder

Veehouders kunnen broeikasgassen verminderen

6 februari 2013

Lagere emissies lijken haalbaar met de maatregelen, zoals het verbeteren van de mineralenkringlopen, het verlagen van het stikstofoverschot en het verbeteren van de voerefficiëntie. Lees verder

Mestopslag buiten bouwblok mogelijk in Groningen

6 februari 2013

Geuroverlast binnen het bouwblok kan in de provincie Groningen een mogelijkheid zijn om toestemming te krijgen voor het plaatsen van een mestopslag op een veldkavel. Wel moet de Provinciale Staten nog toestemming geven door de herziene provinciale omgevingsverordening goed te keuren. Lees verder

Meerdere mogelijkheden in mestscheiding

5 februari 2013

De Investeringsgids Groeien Melkvee geeft u informatie welke mestscheider voor welk doel geschikt is. Wat zijn ook alweer de wettelijke regels rondom administratie? Lees verder

Studiemiddag fosfaatadvies op gras en mais

29 januari 2013

Met de nieuwe fosfaatadviezen voor gras en mais kunnen melkveehouders nauwkeuriger sturen op opbrengst, gehalten, economie en bodemvruchtbaarheid. Op 14 februari houdt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen een themamiddag hierover. Lees verder