Mestafzetkosten voor pluimvee begroot op 18 euro

De mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo maar zijn voor de begroting wel belangrijk om rekening mee te houden. De kosten verschillen van bedrijf van bedrijf, maar zijn vastgesteld op 18 euro per ton. Wageningen UR Livestock Research heeft de begrotingen uitgewerkt die worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en voor aanvragen van het Garantstelling Landbouw.

Onlangs heeft het overleg prijsindicaties pluimveehouderij de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn vastgesteld. Deze normen zijn exclusief BTW en worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw.

Het saldo voor de lange termijn is per opgehokte hen inclusief berekende rente voor witte kooihennen vastgesteld op € 2,86, voor bruine scharrelhennen op € 3,44, voor bruine hennen met vrije uitloop op € 4,80 en voor biologische hennen op € 8,80. Doordat de productieperiode verlengd is, vallen de saldo’s per opgehokte hen hoger uit dan voorheen. In plaats van het saldo per gemiddeld aanwezige hen per jaar wordt nu het saldo per opgehokte hen per jaar vermeld.

Bekijk alle tabellen.

De mestafzetkosten zijn geen onderdeel van het saldo, maar wel een post om rekening mee te houden in begrotingen, zijn de afzetkosten van mest naar derden. Deze kunnen van bedrijf tot bedrijf zeer sterk verschillen. De begrotingsnorm voor mestafzet naar derden middels lange transportafstanden is op € 18,00 per ton (excl. BTW) gesteld inclusief de kosten voor mestbewerking, tussenopslag, rechten, bemonstering etc. De mestafzetprijs wordt beïnvloedt door de N/P verhouding en het drogestof-percentage en bij het inschatten van de mestafzetkosten moet rekening gehouden worden met regio en periode waarin mest afgezet moet worden.

Meer over: Afvoer | Nieuws
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: