Nauwkeuriger voeden: lagere emissie en betere benutting meststoffen : Telers denken nog te veel in volumes water en vergeten behoeften gewas

Bij de introductie van de eerste substraten kreeg de bemesting veel belangstelling. Daarna bleef de behoefte van de plant aan voedingsstoffen lange tijd onderbelicht. Nu is er sprake van een revival. Verlaging van de emissies is een motor achter de hernieuwde belangstelling. Maar een effectiever gebruik van meststoffen begint ook mee te spelen. Tot nu toe voorzagen de telers het systeem van meststoffen. Nu beginnen ze de voedingsgift op de plant af te stemmen.

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: