Notitie biologische glastuinbouw en mestregels

Vanaf 2010 zijn strengere uitvoeringsregels voor het gebruik van (biologische) mest van kracht. Vanuit de biologische glastuinders komen er regelmatig signalen binnen dat het vrijwel onmogelijk is om aan de huidige regels te voldoen. Met het wegvallen van groencompost als A-meststof in 2012 is het binnen de huidige interpretaties zeker onmogelijk om aan de 50% norm te voldoen. Als knelpunten worden gesignaleerd: 1. beperking dierlijke mest, 2. hulpmeststoffen, evenwicht en verzilting: vanuit milieuoogpunt is het noodzakelijk te kunnen sturen in verhoudingen van mineralen die worden verstrekt, 3. beschikbaarheid compost en gedroogde bio meststoffen.

Related Links

Meer over: Publicaties | Uitrijden | Voer
Ontvang maandelijks nieuws van mestportaal.nl
E-mail: